Usa e Gb bombardano gli Houthi nello Yemen: colpita la capitale Sana'a

foto

Usa e Gb bombardano gli Houthi nello Yemen: colpita la capitale Sana'a